Daň z přidané hodnoty

Aniž by si toho možná člověk všiml, platí u nás v podstatě každý klidně i dnes a denně státu daň z přidané hodnoty, zkráceně DPH. Je to právě tato daň, jež je jedním z nejvýznamnějších příjmů státního rozpočtu a prakticky se jí nikdo z lidí nedokáže vyhnout. Jakmile si totiž někdo koupí nějaké z většiny zboží nebo si nechá poskytnou…

Kartely

Když u nás skončil socialismus, mnozí z nás se těšili na to, až konečně pořádně zafunguje ona známá neviditelná ruka trhu. Až mezi sebou začnou ti, kdo lidem něco poskytují, soutěžit, což nevyhnutelně povede k nárůstu kvality poskytovaného zboží a služeb a k poklesu cen na nejnižší možnou úroveň. Ovšem nejednou se tak bohužel nestalo. Ani tehdy, ani…

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů jsou jedním z typů investičních fondů, tedy jednou z možností, jak investovat finanční prostředky v naději na to, že právě zde budou tyto náležitě zhodnoceny. A čím se právě takové fondy kvalifikovaných investorů vyznačují? Pokud bychom se měli bavit o jejich právní formě, pak si je můžeme rozdělit na následující alternativy: podílové fondy svěřenecké fondy…

Spotřební daň

Prostřednictvím spotřební daně si stát vydělává a zároveň touto formou i reguluje cenu určitých komodit, jež se na jeho trhu nabízejí. Činí se tak buď proto, aby se zvýšily státní příjmy, nebo proto, aby se omezila spotřeba něčeho, co se považuje za škodlivé pro jedince nebo i celou společnost, a to z pohledu poškozování zdraví či…

Depozitní certifikáty

Depozitní certifikáty jsou časově omezenými cennými papíry obligační povahy vydávané finančními institucemi, zpravidla bankami, a nabízené jejich klientům. Tyto cenné papíry dávají finanční instituci, jež je vydala, právo disponovat finančními prostředky klienta po určitou přesně stanovenou dobu, a bývají vydávány podle konkrétní situace buď v papírové formě nebo v podobě zaevidování v knize depozitních certifikátů. Jestli je…

Povinné ručení

V případě povinného ručení jde o typ pojištění určeného pro motoristy. Toto je ze zákona povinné, předepsané zákonem, a to pro všechny typy automobilů. Ovšem ač je toto povinné, přesto je mezi našinci celá řada těch, kdo tuto povinnost ignorují. Z finančních důvodů, jak jinak? Přínosem tohoto typu pojištění je skutečnost, že v případě pojištěného jedince uhradí příslušná…

Peníze a podnikání

Aby se někdo mohl do podnikání pustit, potřebuje často v první řadě peníze. Než mu totiž začne toto počínání vydělávat, musí se do něj vesměs investovat, a to nejednou víc, než si může budoucí podnikatel dovolit. Ale i když už je firma dávno v provozu, neznamená to, že teď už bude vydělávat na věčné časy a nikdy…

Co si takhle půjčit?

Jestliže má člověk jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou, tedy jestliže nemá dostatečné a třeba dokonce vůbec žádné finanční prostředky, není mu ani trochu co závidět. Protože bez peněz se v naší společnosti jen velice těžko přežívá. Ten, kdo nemá peníze, totiž pochopitelně nemůže platit za zboží a služby a toto vše mu tak logicky schází.…

Nechybujte ve volbě půjčky

Pokud neoplýváte zrovna bohatými zkušenostmi, možná se bláhově domníváte, že na výběru půjčky zase až tak moc nesejde. Jistě, někde chtějí menší a někde větší procenta, jenže takové procento, to je přece jenom pouhá setinka a ta je skoro jako nic. Ovšem to je mýlka. A nejde jenom o pouhá procenta, jež dělí půjčky na…

Většina Čechů své dluhy zvládá

Přestože počet lidí, kteří jsou v Česku v exekuci, není zanedbatelný a týká se zhruba osmi procent Čechů, celkový vývoj toho, kolik Češi dluží, se zlepšuje. Podle nejnovějších statistik celkový dluh vzrostl, nicméně stále více lidí jej dokáže bez potíží splácet. A to je jistě skvělá zpráva! Češi se úvěrů rozhodně nebojí Pokud jde o krátkodobé úvěry,…