Jak poznáme peníze?

Mohlo by se vám zdát hloupé, pokládat si otázku, co že to vlastně jsou peníze. Ale navzdory tomu, že se našinci zdá na první pohled taková otázka naivní, ve skutečnosti je to velice zásadní téma. Když se nad tím totiž zamyslíme, mohl by k nám hypoteticky přijít kdokoliv, předložit nám cokoliv a žádat si za to…

Každý je svého štěstí strůjce

Je to třeba i jenom pouhý rok, kdy jsme si tady žili relativně jako v bavlnce. Pochopitelně ne všichni, protože jsou vždy a v každé společnosti i lidé, jimž se ani za té nejlepší situace dobře nevede, ale přesto jsme se tu měli docela dobře. Vše fungovalo v podstatě tak, jak to fungovat má, a my jsme si…

Krůček od bídy

Zatímco pořád ještě patříme k té bohatší části světa a leckterá jiná země by nám mohla závidět, jsou četní z našich spoluobčanů v docela jiné než právě popsané situaci. Máme u nás nejenom ty, kdo jsou skvěle nebo alespoň vcelku dostatečně zabezpečení, ale i ty, kdo žijí nadoraz nebo dokonce spadli do toho, co se považuje za bídu.…

Dluhy budou drahé

Pokud Čechy v poslední době něco postihlo citelněji než omezení pohybu a nabídky některých služeb, byly to komplikace související s jejich finanční situací. A útěchou těm, kdo jsou na tom nyní po finanční stránce zle, nemůže být ani to, že v tom nejsou sami, že je v tom kromě jednotlivých lidí a rodin i stát…

Daň z přidané hodnoty

Aniž by si toho možná člověk všiml, platí u nás v podstatě každý klidně i dnes a denně státu daň z přidané hodnoty, zkráceně DPH. Je to právě tato daň, jež je jedním z nejvýznamnějších příjmů státního rozpočtu a prakticky se jí nikdo z lidí nedokáže vyhnout. Jakmile si totiž někdo koupí nějaké z většiny zboží nebo si nechá poskytnou…

Kartely

Když u nás skončil socialismus, mnozí z nás se těšili na to, až konečně pořádně zafunguje ona známá neviditelná ruka trhu. Až mezi sebou začnou ti, kdo lidem něco poskytují, soutěžit, což nevyhnutelně povede k nárůstu kvality poskytovaného zboží a služeb a k poklesu cen na nejnižší možnou úroveň. Ovšem nejednou se tak bohužel nestalo. Ani tehdy, ani…

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů jsou jedním z typů investičních fondů, tedy jednou z možností, jak investovat finanční prostředky v naději na to, že právě zde budou tyto náležitě zhodnoceny. A čím se právě takové fondy kvalifikovaných investorů vyznačují? Pokud bychom se měli bavit o jejich právní formě, pak si je můžeme rozdělit na následující alternativy: podílové fondy svěřenecké fondy…

Spotřební daň

Prostřednictvím spotřební daně si stát vydělává a zároveň touto formou i reguluje cenu určitých komodit, jež se na jeho trhu nabízejí. Činí se tak buď proto, aby se zvýšily státní příjmy, nebo proto, aby se omezila spotřeba něčeho, co se považuje za škodlivé pro jedince nebo i celou společnost, a to z pohledu poškozování zdraví či…

Depozitní certifikáty

Depozitní certifikáty jsou časově omezenými cennými papíry obligační povahy vydávané finančními institucemi, zpravidla bankami, a nabízené jejich klientům. Tyto cenné papíry dávají finanční instituci, jež je vydala, právo disponovat finančními prostředky klienta po určitou přesně stanovenou dobu, a bývají vydávány podle konkrétní situace buď v papírové formě nebo v podobě zaevidování v knize depozitních certifikátů. Jestli je…

Povinné ručení

V případě povinného ručení jde o typ pojištění určeného pro motoristy. Toto je ze zákona povinné, předepsané zákonem, a to pro všechny typy automobilů. Ovšem ač je toto povinné, přesto je mezi našinci celá řada těch, kdo tuto povinnost ignorují. Z finančních důvodů, jak jinak? Přínosem tohoto typu pojištění je skutečnost, že v případě pojištěného jedince uhradí příslušná…