Krůček od bídy

Zatímco pořád ještě patříme k té bohatší části světa a leckterá jiná země by nám mohla závidět, jsou četní z našich spoluobčanů v docela jiné než právě popsané situaci. Máme u nás nejenom ty, kdo jsou skvěle nebo alespoň vcelku dostatečně zabezpečení, ale i ty, kdo žijí nadoraz nebo dokonce spadli do toho, co se považuje za bídu.…