Spotřební daň

Prostřednictvím spotřební daně si stát vydělává a zároveň touto formou i reguluje cenu určitých komodit, jež se na jeho trhu nabízejí. Činí se tak buď proto, aby se zvýšily státní příjmy, nebo proto, aby se omezila spotřeba něčeho, co se považuje za škodlivé pro jedince nebo i celou společnost, a to z pohledu poškozování zdraví či…