Depozitní certifikáty

Depozitní certifikáty jsou časově omezenými cennými papíry obligační povahy vydávané finančními institucemi, zpravidla bankami, a nabízené jejich klientům. Tyto cenné papíry dávají finanční instituci, jež je vydala, právo disponovat finančními prostředky klienta po určitou přesně stanovenou dobu, a bývají vydávány podle konkrétní situace buď v papírové formě nebo v podobě zaevidování v knize depozitních certifikátů. Jestli je…