Finance

Finance je opravdu velmi široký ekonomický pojem a spadá pod něj spousty odvětví, termínů a dělení. Obecně se týká peněžních prostředků, zacházení s nimi, rozdělování, placení, tvorby a podobně. Pochází ze starofrancouzského slova finance, doslova je to ukončení, také splacení dluhu a vyrovnání veškerého závazku. Ve významu jakýchkoliv peněžních prostředků a zacházení s takovým prostředky se používá od…